projekty.glebia.com.pl

but-szukaj

Aktualności

Udostępnianie danych

Logi serwera.


1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.


2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:


a. czas nadejścia zapytania,


b. czas wysłania odpowiedzi,


c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,


d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,


e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,


f. informacje o przeglądarce użytkownika,


g. Informacje o adresie IP.


3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.


4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


Udostępnienie danych.


1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.


2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.


3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.