projekty.glebia.com.pl

but-szukaj

Aktualności

Informacje prawne

Dokumenty prawne do pobrania i zapoznania się.

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  zobacz dokument.
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  zobacz dokument.
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  zobacz dokument.
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.  zobacz dokument.
USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.  zobacz dokument.
USTAWA z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.  zobacz dokument.
DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.  zobacz dokument.
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.  zobacz dokument.