projekty.glebia.com.pl

but-szukaj

FORMULARZE
Generated with MOOJ Proforms Version 1.3

 

Panstwa dane są niezbęde do wystawienia zaświadczenia o kasacji, które kierowca z działu transportu przekaże Państwu przy odbiorze pojazdu.

 

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

Oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu karty pojazdu - Niezbędne w przypadku zagubienia lub zniszczenia karty pojazdu.

 

 

Oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu tablic rejestracyjnych - Zaświadczenie wypełniamy TYLKO w przypadku jeśli tablice rejestracyjne pojazdu zostały zagubione lub zniszczone.

 

 

Upoważnienie - Jeśli nie mogą Państwo przekazać samochodu osobiście, uprzejmie prosimy o wypełnienie upoważnienia.